Autorinės teisės

Autorinės teisės tai turtinės autoriaus teisės ir asmeninės neturtinės autoriaus teisės į jo sukurtą kūrinį. Autorių teisių apsaugą prasideda nuo kūrinio sukūrimo momento, taigi jiems nereikia atlikti jokios oficialios paraiškos teikimo procedūros. Vis dėlto autoriams gali tekti informuoti kitus asmenis apie savo autorystę. Autoriai prie savo kūrinių gali pridėti pranešimą apie autorių teises, pavyzdžiui, tekstą „visos teisės saugomos", arba simbolį „©", ir greta nurodyti metus, kada kūrinys sukurtas.


ES šalyse intelektinės nuosavybės apsauga autorių teisėmis galioja iki 70 metų po autoriaus mirties arba 70 metų po paskutinio autoriaus mirties, jeigu kūrinio autorystė buvo bendra. Už ES ribų bet kurioje šalyje, pasirašiusioje Berno konvenciją , autorių teisių apsaugos trukmė gali būti skirtinga, bet ji galioja ne mažiau kaip 50 metų po autoriaus mirties.


Ne paslaptis, kad autorinių darbų nevalia platinti neturint autorinių teisių ar autoriaus leidimo tiek asmeniniam, tiek komerciniam naudojimui. Norint atsispausdinti roko grupės AC/DC marškinėlius reikėtų turėti AC/DC leidimą tai daryti. Taigi, tiek spaudimo paslaugas teikiančioje įmonėje, tiek turint įrangą namuose atspausdinant AC/DC marškinėlius be leidimą patvirtinančio dokumento būtų autorinių teisių pažeidimas. Taip yra todėl, kad atspausdinti marškinėliai konkuruotu su rinkoje esančiais oficialiais AC/DC marškinėliais.


Svarbu pažymėti, kad autorinėmiss teisėmis nėra saugomos:

  • idėjos, procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys;
  • teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų planavimo ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai;
  • oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai ženklai ir kiti valstybės simboliai bei ženklai), kurių apsaugą reglamentuoja kiti teisės aktai;
  • oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai;
  • įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius;
  • folkloro kūriniai.

Šaltiniai

1. https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/index_lt.htm

2. https://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/autoriu-teises


Straipsniai